Friday, May 26, 2017

(၂၁)ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း တတိယေန႔တြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႔မ်ားက က႑ႀကီး(၅)ခုကို ေဆြးေႏြး


ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း တတိယေန႔ က်င္းပ (ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑)


မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ မိုးေရခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္သတင္း ထုတ္ျပန္


အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ


လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Kyoshin Co, Ltd မွ သင္တန္းအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပ


သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား စာေရးကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္


ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ( တတိယေန႔ ) က်င္းပ