Tuesday, December 12, 2017

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သံတြဲၿမိဳ႕ သီရိမဂၤလာၿမိဳ႕ဦးေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေထရ္ႀကီး၊ ၀ါႀကီးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံသာသနာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားေလွ်ာက္ထား


တတိယအႀကိမ္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေရညီလာခံဒုတိယေန႔ဆက္လက္က်င္းပ


က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕ ခုတင္(၅၀၀)ဆန္႔ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးသို႔ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး


အပူပိုင္းမုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေရးေပၚစီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ


လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာဒုတိယဥကၠဌအားလက္ခံေတြ႕ဆံု


ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ကရင္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ


ျမန္မာႏုိင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခအေနေလ့လာစိစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာဒုတိယတြဲထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားက်င္းပ