Monday, September 26, 2016

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ


ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ထူေထာင္ျခင္း ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္


ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ (၂/၂၀၁၆) လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္


ေျမငလ်င္ဘာသာရပ္ႏွင့္ေျမငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေျမငလ်င္ သင္တန္းက်င္းပ


ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပ


Connecting Classroom အစီအစဥ္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ


ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ အတီးၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ